Gelecekte Tarım: Uçan İşçiler

Tarımsal drone’lar son 3-5 yılda tarım alanını ve birçok çiftçinin ve işletmelerin işlerini yürütme şeklini de tamamen değiştirdi. Drone’ların çok iyi olduğu belirli alanlar var ve tarımda da önemli fakat zahmetli olan şeyler var. Bunlardan bazıları çakışıyor.

Hassas tarım, mahsüllerde bulunan çeşitliliği ölçmek, gözlemlemek ve bunlara cevap vermek için drone’ları kullanan bir çiftçilik yönetimi kavramıdır. Hassas tarımın amacı, bir çiftliğin maksimum verimi elde etmesi için sınırlı kaynakları daha verimli bir şekilde uygulamaktır. Bunu yapmak için birincil yöntem, tarla içindeki ve arazilerdeki ekin sağlığının değişkenliğini en aza indirmektir.

Drone’ların tarımda kullanılmasının avantajları açıktır; dikey iniş ve kalkış kapasiteleri nedeniyle, çok küçük veya ulaşılması zor alanlarda etkileşime girebilirler. Buna ek olarak, bazı bilgileri havadan çıkarmak ve çiftçiye çeşitli sensörler sayesinde bitki ve toprak durumunun resmini vermek daha kolaydır. Tarımda drone kullanımı büyük bir potansiyele ve geniş kapsamlı bir uygulama alanına sahiptir. Aşağıda mevcut uygulama senaryolarından bir kaç fikir verilmekte ve yakın gelecekte tarımın bir görünümü sunulmaktadır.

Hassas Ekin Yönetimi

Artan küresel nüfus ve ilerleyen iklim değişikliği dönemlerinde, çiftçiler tarım arazilerinin sürdürülebilir yönetimi konusunda daha fazla ilgilenmektedir; çevreyi nasıl koruyacaklarından ve geleceğin insanlarına nasıl yeterli yiyecek sağlanacağına kadar. Bir çiftçinin “bitki yetiştirme becerisinin” iyi bir hasat için gerekli olduğu yerlerde, artık tarım arazisinin en uygun şekilde yönetimini sağlayan ve bizi gelecekte kıtlıktan koruyan drone’lar olacak.

 Tarımsal Otomasyon: Haşere Kontrolü

Yıllık hasadın üçte biri haşere ve mantar istila nedeniyle kaybediliyor. Bugün, son teknoloji sayesinde çiftçi erken önlemler alabilir ve ürün kaybı tehdidine karşı aktif bir şekilde çalışabilir. Çok bantlı kameralarla donatılmış drone’lar, yapraklar solmadan önce bile bitkilerin haşere istilasını belirleyebilir.

Eski zamanlarda ekin kargası önemli bir sorundu. Açgözlü kuşlar tohumun çoğunu yağmalardı ve yıkıcı bir hasara neden olurdu. Günümüzde uçan bir platform, aynı zamanda topraktaki durumun analizini yaparken ekinleri hayvanlardan da engellemeye çalışır.

Toprak Araştırması

Drone’lar gübrelerin aşırı kullanımını azaltabilir. Ekim alanlarının durumunun çok yönlü verilerini toplar ve çiftçilere hedefli, ekolojik ve karlı çalışmalarında yardımcı olurlar. Bu bağlamda temel yöntem uzaktan algılama ve toprağın durumunun verilerini aktarmaktır.

Alanların havadan görüntüsü sağlanarak, bitkilerin renk doygunluğuna dayalı olarak olgunluk derecesi ve durumu hakkında önemli bilgiler verir. Toprak yüzeyinin havadan fotoğraflarına dayanarak, su erozyonları da görülebilir. Yerkürenin rengi ve parlaklığı, çiftçinin humus içeriği, sulama durumu veya yüzeydeki taş ve yabani ot içeriği hakkında sonuç çıkarılabilir. 

Ekili alanların incelenmesi, izlenmesi ve haritacılığına yönelik drone kullanımının sayısız örnekleri bulunur. Diğer uygulama senaryoları da şunları içerir:

-Tarımsal üretimin izlenmesi ve değerlendirilmesi

-Gübre gereksinimlerini izleme ve test etme

-Su tahliye haritalaması ve planlaması 

Yabani Hayvanların Kurtarılması

Drone’lar çiftçilerin tarlalarda vahşi hayattan kaynaklanan ölümlerden korunmalarına yardımcı olur. Termal görüntüleme ve kızılötesi kameralar insan gözünün yerini alır ve sahadaki olaylar ile ilgili ayrıntılı bir bakış sunar. Bu binlerce hayvanın hayatının nasıl kolayca kurtarılabileceğini ve çiftçinin ekonomik zarar görmesini nasıl önleyebileceğini gösterir.

Tüm bu gelişmeler, uçan tarım işçilerinin artık gelecek senaryosunun bir parçası olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, hassas tarımdaki mevcut tarımsal devrimin bir parçasıdır. Tarımda drone’ların spesifik uygulamaları, tarımda başarılı ve çevre dostu bir uygulamanın zaten mümkün olduğunu ve büyük önem kazanmaya devam edeceğini gösterir.

Tarım sektörü, özellikle artan dünya nüfusunun ve açlık tehdidinin arka planında, büyüyen pazarlardan biridir. Aynı zamanda büyük bir değişim geçiren büyük bir pazardır. Drone’lar ise bu devrimin ayrılmaz bir parçasıdır. Gelecekte drone’ların yayılması verimi artırmayı destekleyecek, dünyadaki ekin yerlerini besin kaybından kurtaracak ve hatta hayat kurtaracaktır. 

Kaynaklar

Microdrones

Dronethusiast

Bir Yorum. Yorum yaz.

  • ismet ilkay yildirim dedi ki:

    Çin de bu uygulama bir sureden beri aktif.Özellikle belli buyuklukteki alanlarda erken teshis mudahale gibi konularda drone lar etkin olarak kullaniliyor ve sadece operatorle degil otonom olarakta teşhis ve tespit yapabiliyorlar.Verilen koordinatlari gözlemleyip uyari gonderebiliyorlar, istatiksel verilerle degerlendirmede bulunabiliyorlar .Yani tarimda akilli tarim donemine girildi diyebiliriz.Hatta verilerin Yinchuan akilli sehrinde degerlendirilip buradan uzaktan kontrol saglanarak uygulama yapilabilmeside saglaniyor.

Bir Yorum Yazın