NEDEN OKUNMALI? Pandemi sürecinde yaşanan “zorunlu yalnızlık” durumuna, yalnızlık ve inzivanın tarihsel süreç içinde nasıl algılandığı üzerinden yaklaşan bir inceleme.

Ortalama okuma süresi: 11 dk

Şair John Donne 1623 yılında ani bir enfeksiyona yakalandığında, kendini yapayalnız buldu, hatta doktorları bile onu terk etti. Sadece bir hafta süren bu deneyim dayanılmaz oldu. Daha sonra şöyle yazdı: “Hastalık en büyük ıstırap diyorsak eğer, hastalığın en büyük ıstırabı yalnızlıktır.”

Şimdi inanmak zor ancak yakın zamana kadar inziva (veya önemli süreler boyunca yalnız kalma deneyimi) korku ve saygı karışımıyla tedavi edilirdi. 

İnzivaya çekilmek, dini emirlerle sınırlıydı ve bu nedenle sadece erkek elitin ayrıcalıklı bir deneyimiydi. Değişim, Reform ve Aydınlanma hareketleri sonrasında gelişen hümanizm ve gerçekçilik akımlarının da etkisiyle yalnızlık, yavaş yavaş herkesin kabul edebildiği, hatta zaman zaman isteyebileceği bir şey olarak kabul edilebilir hale geldi.

Batı’daki çoğu insan şimdi düzenli bir yalnızlığı tercih ediyor ancak karantina gerçekliği bu deneyimi çok daha aşırı hale getiriyor.

Son birkaç yıldır yalnızlık tarihini inceleyerek, geçmişte insanların sosyal bağlar ve yalnızlık davranışları arasındaki dengeyi nasıl sağladığını araştırdım. Şu günlerde yaşadıklarımızla çok örtüşen bir araştırma oldu bu.

Kendi yaşamımı örnek vereyim. İngiltere’de eski bir Shropshire köyünde eski bir evde yaşıyorum ve çalışıyorum. Bir 11. yüzyıl Domesday kitabında bu köyden, Severn Nehri’nin üzerindeki bir uçurumun üzerinde kendi kendine yeten bir topluluk olarak bahsedilir. Yüzyıllar boyunca, kendi kendine yeterliliği azalmış, şimdilerdeyse kilisenin, pazar günü ayini dışında hiçbir hizmeti yok.

Ancak bu karantina günlerinde, zamanında çok nadir gerçekleşen suç işleriyle uğraşmak için kurulmuş olan Semt İzleme Grubu, tüm sakinlere bir kart dağıtarak, “alışverişleri yapma, posta gönderme, gazete toplama veya acil malzeme sağlama” konusunda yardım teklif etti. Yerli halkın çoğunun destek verdiği bir WhatsApp grubu bile var.

İlk kez, sakinlerin dikkati bölgenin kentsel merkezlerinin kaynaklarına odaklanmıyor. Bunun yerine, topluluk kendi içine, yerel ihtiyaçlara ve yerel kaynakların bunları karşılama kapasitesine döndü.

Küçük bir İngiliz yerleşimi deneyimi, Batı toplumlarında birçok kişinin durumunu yansıtıyor.

Kovid-19 krizi, eski sosyal ağları canlandırmak için yeni teknolojileri benimsememize yol açtı. Zorunlu tecritle başa çıkmak için, elimizdeki kaynakları bilmenin önemi ortaya çıktı.

Tarih bu göreve yardımcı olabilir. Yalnız kalma deneyimine bir bakış açısı sağlayabilir. Yalnızlık, henüz yakın geçmişte yaygın ve değerli bir durum haline geldi. Bu, Kovid-19 karantinasına dayanma kapasitemize biraz destek verebilir. Yalnızlık, fiziksel ve zihinsel refah için daha ciddi bir tehdit haline gelebilir.

Çöl papazları

Modern çağın başlangıcında, yalnızlık abartılı saygı ve derin endişenin bir karışımıyla tedavi edildi. İnzivaya çekilenler, vahşi doğada ruhsal cemaat arayışı içinde olan dördüncü yüzyıl çöl papazlarının örneğini taklit etti.

Örneğin, MS 360 yılında St. Athanasius’un yazdığı biyografisiyle tanınan Büyük St. Anthony, uzun bir yaşam sürdüğü Nil Nehri yakınında kendini tecrit etti ve günlerini dua etmeye adadı. Gerçek ya da mecazi bir çöl isteseler de St. Anthony ve halefleri yalnızlığı arayanlara hitap ettiler.

The Meeting of St Anthony and St Paul, Master of the Osservanza, c. 1430-1435

Bu nedenle yalnızlık, belirli bir Hıristiyan geleneği çerçevesinde meşrulaştı. Çöl papazları kilisede derin bir etkiye sahipti. Örnekleri, bireysel meditasyonu, uygulayıcıları zihinsel çöküşten veya manevi sapmadan koruyacak rutin ve otorite yapısıyla birleştirmeye çalışan manastırlarda kurumsallaştırıldı.

Toplumda daha geniş bir şekilde inzivanın, yalnızca kentleştirici bir uygarlığın yozlaşmış baskılarından kurtulmaya çalışan eğitimli erkekler için uygun olduğu düşünülüyordu. Yalnızlık, İsviçreli doktor ve yazar Johann Zimmermann’ın ”kendini toplama ve özgürlük” için söylediği gibi bir fırsattı.

Sosyal bir tanrı

Şair ve St. Paul Katedrali Dekanı Donne, bu ani enfeksiyondan etkilenip, herkes onu terk ettiğinde tutumları değişti, Protestan Tanrı anlayışında teselli buldu. Yüce olanın temelde sosyal olduğunu gördü: “Tek bir Tanrı olsa da Tanrı’da çok sayıda insan vardır; ve tüm eylemleri bir toplum ve cemaat sevgisini ifade eder. Cennette meleklerin ve şehit ordularının emirleri vardır ve o evde birçok konak; dünya, aileler, şehirler, kiliseler, tüm çoğul şeyler.”

İngilizce dilinde insanın sosyal kimliğin en ünlü deyimi yazmak için devam etti:

“Hiç kimse bir ada değildir, / Bütün de değildir tek başına. / Her insan kıtanın bir parçasıdır. / Bir toprak parçası deniz tarafından alınıp götürülse, / Avrupa azalır. / Tıpkı haritadaki burun gibi… / Dostlarının ya da senin bir yurdunmuş gibi… / Bir kimsenin ölümü de beni azaltır, zira ben / İnsanlığın bir üyesiyim ve işte bu yüzden, / Hiç sorma çanların kimin için çaldığını; / Onlar senin için çalıyor!”

Donne’nin ıstıraplı günlerini takip eden dönemde Aydınlanma, sosyalleşmenin değerini daha da vurguladı. Kişisel etkileşim, gelişme ve yaratıcılığın anahtarı olarak kabul edildi. Nüfus merkezleri içinde ve arasındaki konuşma, yazışmalar ve değişimler, kalıtsal batıl inanç ve cehalet yapılarına meydan okudu ve maddi ilerlemeyi sağladı.

Yalnızlık, Hans Thoma, 1880

Manevi meditasyon veya entelektüel çabalar için inziva ihtiyacı olabilir ancak yalnızca bireyi toplumun ilerlemesine katılım için daha iyi bir şekilde hazırlamanın bir yolu olarak. Uzun süreli, geri dönüşümsüz yalnızlık, esasen bir patoloji, bir melankoli nedeni veya sonucu olarak görülmeye başlandı.

Yalnızlığın yayılması

18. yüzyılın sonlarına doğru, bu sosyallik karşısında bir tepki oluştu. Protestan toplumlarında bile, Hıristiyanlık içindeki keşiş geleneğine daha fazla dikkat edilmeye başlandı.

Daha günlük bir düzeyde, konut koşullarında, yurtiçi tüketimde ve kitle iletişimindeki gelişmeler, yalnız kalma eğilimlerini artırdı. Geliştirilmiş posta hizmetleri, ardından elektronik ve nihayetinde dijital sistemler, erkeklerin ve kadınların fiziksel olarak yalnız olmalarını sağladı.

Gelirden artırılan para, tek başına yapılabilecek eğlence ve hobilere harcanmaya başlandı. El sanatları, iğne işi, pul koleksiyonculuğu, kendi başına yap, okuma, hayvan ve kuş yetiştiriciliği ve açık havada, olta balıkçılığı, bahçecilik, harcanan zaman, dikkat ve para. Orta sınıf evlerde özel odalar çoğaldı ve aile üyelerinin zamanlarını daha fazla özel işleriyle geçirmelerine izin verdi.

20. yüzyılın başlarında, küçülen aile nüfusu sonucu, işçi sınıfı ebeveynlerine ve çocuklarına kendi evlerini sağlamaya başladı. Elektrikli aydınlatma ve merkezi ısıtma, evdeki tek sıcaklık kaynağı etrafında kalabilmenin artık gerekli olmadığı anlamına geliyordu. Gecekondular arası mesafeler, sokakların kalabalığını boşalttı ve ergen çocuklar kendi yatak odalarının ayrıcalığını yaşamaya başladı.

Orta sınıf evlerde ev aletleri, canlı hizmetçilerin yerini aldı. Otomobiller, 20. yüzyılın ikinci yarısında artan nüfusun tamamına, özel radyo ve teyplerden sunulan eğlence eşliğinde kişiselleştirilmiş ulaşım sağladı.

Kendini yalıtan toplum

1945’ten sonra toplum daha geniş bir biçimde kendi kendini tecrit etmeye başladı. Daha erken yüzyıllarda nadir görülen tek kişilik haneler hem uygulanabilir hem de arzu edilir hale geldi. Kendi zamanımızda, Birleşik Krallık’taki konutların yaklaşık üçte birinde sadece bir kişi var. Bu oran ABD’nin bazı kesimlerinde daha yüksek, İsveç’te ve Japonya’da daha da fazla.

İlk kez yeterli emekli maaşı alan dul yaşlılar, artık çocuklarla birlikte hareket etmek yerine aile içi bağımsızlığın tadını çıkarabiliyorlar. Genç yaş grubundakiler kendi evlerini bularak sınırlayıcı aile ilişkilerinden kurtulabiliyorlar. Çevrelerinde bir dizi beklentiler ve kaynaklar gelişti, bu da yalnız yaşamı pratik bir yaşam tarzı haline getirdi.

Kendi başınıza, daha kısa veya daha uzun süreler yaşamak, artık fiziksel veya psikolojik esenlik için bir tehdit olarak görülmüyor. Bunun yerine endişe, İngiltere’de 2018 yılında, dünyanın ilk yalnızlık bakanının atanmasına ve daha sonra durumla mücadele için iddialı bir hükümet stratejisinin yayınlanmasına yol açan yalnızlık deneyimine giderek daha fazla odaklanıyor. Yazar ve sosyal aktivist Stephanie Dowrick’in, “Bir başkası olmadan rahatsız edici bir şekilde yalnız olması” demesi gibi.

Bununla birlikte, Kovid-19 salgınının artan tehdidine yanıt olarak, sosyal toplantılardan çekilmeye yönelik resmi tedbir kararı, yaşamı geliştiren ve ruhu yok eden yalnız davranış biçimleri arasındaki kırılgan sınırlara yeniden dikkat çekti. 

Tecrit tehdidi

Bu yüzden yakın zamandaki yalnızlık tarihinden ders almalıyız. Modern toplumların böyle bir zorluğu aşmak için geçmişte olduğundan çok daha donanımlı oldukları kesin. Mevcut krizden çok önce, Batı’nın çoğu yerinde insanlar iç kısımlara taşındı.

Normal zamanlarda, işe veya okula gidip gelmek için banliyö caddelerinde yürüyün, insanların olmadığını göreceksiniz. Savaş sonrası tek kişilik hanelerin artması, bir takım faaliyetleri normalleştirmiştir. Evler daha sıcak ve aydınlık alana sahip; yiyecekler, ön kapıdan ayrılmadan sipariş edilebilir ve teslim edilebilir; dijital cihazlar eğlence sağlar ve aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlar; bahçeler kapalı olanlara temiz hava sağlar.

Yalnızlık tarihi bizi tek başınalık ve yalnızlık arasındaki sınırı göz önünde bulundurmaya da teşvik etmelidir çünkü kısmen bir özgür irade meselesidir. Tek kişilik haneler son zamanlarda genişlemiştir çünkü bir dizi maddi değişiklik genç ve yaşlıların nasıl yaşayacaklarını seçmelerini mümkün kılmıştır. Yelpazenin karşı ucunda, modern yalnızlığın en uç şekli olan hücre hapsi, ona maruz kalan hemen hemen herkes üzerinde büyük yıkım yaratır.

Yalnızlığın tek başına yaşamaktan değil, ihtiyaç duyulduğunda temas kuramamaktan kaynaklandığını unutmamalıyız. Komşular arasındaki küçük nezaket eylemleri ve yerel hayır kurumlarından destek büyük bir fark yaratacaktır.

İyi ya da kötü Kovid-19 salgını deneyiminin standartlaştırılacağı beklentisi var. Enfeksiyon piyangosu dışında, çoğu kişi kısıtlamalara dayanacak ve yarı savaş zamanı finansal önlemleri yoluyla en azından aynı temel yaşam standardının tadını çıkaracak. Ancak koşullar veya mizaç nedeniyle, bazıları diğerlerinden daha iyi gelişecek.

David Vincent

David Vincent / The Open University Sosyal Tarih Profesörü


Çeviri: Tanju Aşanel Düzeltme: Deniz Vural

Bir Yorum Yazın