Yasonrasi.com’da yazılarını yayınladığımız Nuri Sevsem Gürvardar’ın Hikâye Anlatıcısının Yolculuğu: Ateş Başından Cam Kulelere Homo Narran’ın Kadim Hikayesi isimli kitabı geçtiğimiz aylarda satışa sunuldu. Nuri Sevsem Gürvardar’ın kitabın önsözünde belirttiği gibi, “Dünyayı güzelleştirecek bir sürü hikâyesi var insanların. Ve bu hikâyeler sadece anlatılmayı bekliyor.”

Hepimizin birer doğal hikâye anlatıcısı olduğumuzu belirten Gürvardar, öncelikle hikâye anlatmanın ve hikâyeleştirmenin ne olduğunu anlatıyor; algı yönetimi, pazarlama, propaganda ve hikâyeleştirme kavramlarını ayrıntılarıyla açıklıyor.

İş, siyaset, pazarlama, sunum ve vaazı, hikâye anlatıcılığı değil, hikâyeleştirme olarak niteliyor.

Daha sonra, hikâyelerin beynimizde yarattığı etkilere değiniyor, ayna nöronların bilinçdışı bağ kurmadaki önemini vurguluyor.

 Jean-Luc Godard’ın, “Gerçekler bazen çok karmaşıktır, hikâyeler onları anlayabileceğimiz hale getirir,” sözüne atıfla başlayan bölümde kahramanlık ve macera olgularından yola çıkarak, hikâye çalışmalarına örnekler veriyor.

Dinleyici kitlesinin profilinden yola çıkarak yapılacak hikâye anlatma çalışmalarından pek çok örneğin yer aldığı kitap, sadece anlatı yeteneğinizi değil, kendinizi de dönüştürebileceğiniz yepyeni bir yol öneriyor.

https://destekdukkan.com/magaza/urun/hikaye-anlaticisinin-yolculugu


Nuri Sevsem Gürvardar’ın ya sonrası? ndaki yazıları:

Bir Yorum Yazın